18,8 millioner fra nfr

Borregaard har fått tilsagn om 18,8 millioner kroner i støtte fra Norges Forskningsråd (NFR). Midlene skal benyttes til to ulike innovasjonsprosjekter basert på biomasse som råstoff.

- Dette er den andre større tildelingen vi har fått i løpet av få uker, noe som viser at våre forskningsprosjekter både representerer stor verdiskaping og troverdighet i fagmiljøene. Begge forskningsprosjektene har en miljømessig oppside ved at sluttproduktene er biobaserte, sier administrerende direktør Per A. Sørlie i Borregaard.

Midlene kommer fra Skog-Verdi, et samarbeid mellom støtteprogrammene BIA (Brukerstyrt Innovasjonsarena) og BIONÆR (Bærekraftig verdiskaping i mat- og biobaserte næringer). Det ble til sammen lyst ut 25 millioner kroner til nye prosjekter basert på skog og tre til produkter. Bakgrunnen for utlysningen er Regjeringens tiltakspakke for skogsektoren i revidert nasjonalbudsjett for 2013. Støtten forutsetter at Borregaard selv bidrar med rundt 33 millioner kroner fordelt på de to prosjektene innen henholdsvis lignin og spesialcellulose.

10,8 millioner kroner er innvilget prosjektet "Green Binder", et samarbeidsprosjekt mellom Elkem og Borregaard der målet er å utvikle biobaserte bindemidler til karbonprodukter. Dette prosjektet er også støttet av Innovasjon Norge med 2,7 millioner kroner. I tillegg er 8 millioner kroner innvilget prosjektet "High Purity Cellulose" som har som mål å utvikle en prosess for å produsere spesialcellulosekvaliteter til bruk i avanserte kjemikalier. Også dette prosjektet er i tillegg støttet av Innovasjon Norge med 7,3 millioner kroner. Støttemidlene skal brukes over tre år.

- Prosjektkvaliteten, prosjektenes verdiskapingspotensial og bedriftens evne til å realisere innovasjonen har vært avgjørende ved tildelingene. Begge Borregaard-prosjektene kan tydelig relateres til fornyelse og omstilling. Framtidig vekst i skogsektoren vil komme fra nye produkter, ny utnyttelse av råstoff og ny teknologi. Her er Borregaard langt fremme, sier seniorrådgiver Ulf Rune Visur Syvertsen i NFR.

Borregaard har et av verdens mest avanserte bioraffineri. Ved bruk av naturlige, bærekraftige råmaterialer produserer Borregaard avanserte og miljøvennlige biokjemikalier, biomaterialer og bioetanol som kan erstatte oljebaserte produkter. Selskapet har 1050 ansatte fordelt på fabrikker og salgskontorer i 16 land i Europa, Amerika, Asia og Afrika. Borregaard har også sterke posisjoner innen ingredienser og finkjemikalier. Konsernet bruker rundt 150 millioner kroner årlig til forskning og utvikling og har et eget forskningssenter med 80 ansatte innen ulike kjemiske disipliner i Sarpsborg. Rundt 15 prosent av selskapets omsetning kommer fra nye produkter lansert de fem foregående årene.