15,9 millioner kroner til borregaard

Borregaard har fått tilsagn om 15,9 millioner kroner i støttemidler fra Norges Forskningsråd (NFR) til et innovasjonsprosjekt som skal maksimere verdien av råstoff og redusere avfallsstrømmen i industrien.

I Xylobond-prosjektet ser Borregaard nærmere på utvikling av grønne bindemidler som skal sørge for bedre utnyttelse av råvare- og avfallsstrømmer innen alt fra smelteverkindustrien og batterier til dyrefôr. Ved hjelp av Xylobond kan industrien maksimere verdien av råstoffet, i tillegg til å bidra til økt ytelse og effektivitet i avanserte industrielle produksjonsprosesser.

- Bindemidlene er basert på biopolymerer fra norsk tømmer og representerer et bærekraftig alternativ til oljebaserte produkter som brukes i denne industrien i dag. Støttemidlene representerer en stor risikoavlastning for Borregaard og bidrar til mer bærekraftig innovasjon og utvikling innen industrien, sier administrerende direktør Per A. Sørlie.