Borregaard 125 år

17. mai 2014 var det 125 år siden The Kellner Partington Paper Pulp Company Limited ble stiftet i Manchester i England.

Stiftere var Edward Partington og Karl Kellner, som sammen hadde utviklet en metode for å produsere finere papirsorter basert på cellulose. Strategien var å bygge opp cellulosefabrikker i nærheten av der råstoffet fantes, for så å sende det til England for videreforedling til papir. Edward Partington og Karl Kellner satt på viktige patenter innenfor celluloseproduksjon. Salg og lisensiering av teknologi var ett av satsingsområdene.

Norges første cellulosefabrikk ble bygget ved Hafslund i 1874. Mangel på kapital og teknologi gjorde at de første cellulosefabrikkene slet hardt i de tidligste pionerårene. Kellner Partington hadde et bedre utgangspunkt både når det gjaldt teknologi og kapital.

I desember 1889 kjøpte selskapet Borregaard, som den gang i hovedsak var et gårdsbruk. Kjøpesummen var 20 000 pund og byggearbeidene startet nesten umiddelbart. Produksjonen ved Borregaard fabrikker startet i mars 1892. Fabrikken fikk en god start, og gikk med overskudd fra det første produksjonsåret. Allerede i 1895 sto Borregaard for en tredjedel av Norges totale produksjon av cellulose, og i 1909 var Borregaard Norges største industriarbeidsplass.