Våre forpliktelser til klimagassreduksjoner

Borregaard har forpliktet seg til store klimagassreduksjoner i tiden fremover. 

Science Based Targets Initiative har godkjent Borregaards mål for reduksjon av klimagassutslipp (scope 1 og 2): 53% innen 2030 og 100% innen 2050, med 2009 som baseår. De godkjente målene for scope 3-utslipp er reduksjon på 30% innen 2030 og 75% innen 2050, med 2017 som baseår.

Målene er i tråd med de ambisiøse målene i Paris-avtalen og Science Based Target Initiative har klassifisert våre mål som bidrag til å begrense den globale temperaturøkningen til godt under 2°C.

Illustrasjonen viser Borregaard fremgang mot våre vitenskapsbaserte mål, samt vår påvirkningn på bærekraftsmålene 12 og 13.

Illustrasjonen viser fordelingen av scope 1, 2 og 3 klimagassutslipp gjennom verdikjeden (2020).