Våre forpliktelser til klimagassreduksjoner

Borregaard har forpliktet seg til store klimagassreduksjoner i tiden fremover. 

Science Based Targets Initiative har godkjent Borregaards mål for reduksjon av klimagassutslipp (scope 1 og 2): 42% absolutt reduksjon innen 2030 samt netto nullutslipp av klimagasser langs hele verdikjeden (90% absolutt reduksjon) innen 2050, med 2020 som baseår. De godkjente målene for scope 3-utslipp er reduksjon på 25% innen 2030 og 90% innen 2050, med 2020 som baseår.

Målene er i tråd med de ambisiøse målene i Paris-avtalen og Science Based Target Initiative har klassifisert våre mål som bidrag til å begrense den globale temperaturøkningen til 1,5°C.

 

Illustrasjonen viser fordelingen av scope 1, 2 og 3 klimagassutslipp gjennom verdikjeden (2021).