Lærling på Borregaard

Borregaard er en betydelig opplæringsinstitusjon med, til enhver tid, rundt 50 lærlinger under utdanning. Hvert år tas det inn rundt 20 lærlinger ved Borregaards anlegg i Sarpsborg, i tillegg til elever fra YFF-ordningen (Yrkesfaglig fordypning).

Borregaard tilbyr opplæring på i alt 8 fagområder: 

For mer informasjon om det å være lærling i Borregaard, kontakt Opplæringskoordinator Arve Årvik på 69 11 80 29 / arve.arvik@borregaard.com eller Kurs- og opplæringskoordinator Rikke Bersvendsen Crantz på 69 11 83 41 /  rikke.c.bersvendsen@borregaard.com