General Meeting 2024

The Annual General Meeting of Borregaard ASA was held on Thursday 11 April 2024 at 1 p.m. (13:00 CEST) as a digital meeting.

Minutes, attendance details and the presentation (mainly in Norwegian) can be found under related documents.

 

Borregaard ASA gjennomførte den ordinære generalforsamlingen torsdag 11. april 2024 kl. 13:00 som et digitalt møte.

Protokoll, oversikt over deltakere samt presentasjon finnes under relaterte dokumenter.

 

IR Contacts

Lotte Kvinlaug
Lotte Kvinlaug
Investor Relations Officer
+47 69 11 80 92 / +47 922 86 909
View email

Knut-Harald Bakke
Knut-Harald Bakke
Director Investor Relations
+47 905 79 164
View email

Related Documents