Skal lage norges beste kjemiprosessutdanning

Borg videregående skole og Borregaard har signert en samarbeidsavtale med felles visjon om å lage Norges beste kjemiprosessutdanning. I tillegg til teoretisk og praktisk utdanning på skolen, vil elevene få praksis ved Borregaards bærekraftige bioraffineri.

Borg videregående skole og Borregaard formaliserer og videreutvikler nå samarbeidet som har eksistert over mange år. Målet med avtalen er å opprettholde og øke interessen til unge søkere for fag innen teknikk og industriell produksjon (TIP), særlig innen kjemiprosessfag. Elevene vil få undervisning med moderne utstyr og undervisningsmateriell som bedre gjenspeiler behovet i næringslivet, samt opplæring gjennom praksis i bedriften.

- Kompetanse er vårt viktigste konkurransefortrinn og skoleverket er dermed også blant Borregaards viktigste leverandører. Vi ønsker å rekruttere kortreiste lærlinger av høy kvalitet og vi vi tror at tett kontakt med arbeidslivet er viktig for å gi en relevant og god utdanning. Hos oss får elevene innsikt i industriens viktige rolle i å løse noen av de store utfordringer knyttet til befolkningsvekst og klimaendringer, sier direktør for organisasjon og samfunnskontakt i Borregaard, Dag Arthur Aasbø.

- Avtalen viderefører samarbeidet og engasjementet Borregaard og Borg videregående skole har hatt gjennom mange år, og den skal utvikle samarbeidet videre. Et godt samarbeid mellom skole og innovative bedrifter som bygger vekst på kompetanse og bærekraft er viktig når vi skal utdanne ungdom til framtidens arbeidsliv, sier Siv Henriette Jacobsen, fylkesråd for utdanning og kompetanse i Viken fylkeskommune.

I de nye læreplanene er det i større grad lagt vekt på at fagene skal være fremtidsrettet og relevante for både elever, lærlinger og arbeidslivets behov. Bærekraft har også fått en mye større plass i utdanningen.

- Ved å knytte skolens kompetanse sammen med bedriftens, kan vi utvikle et undervisningsopplegg som knytter deler av læreplanens mål direkte til det som skjer i næringslivet, sier rektor ved Borg videregående skole Edvard Odberg.