Driftsresultat før avskrivninger på 327 millioner kroner for Borregaard

Borregaards driftsinntekter ble 1605 millioner kroner (1770 millioner kroner)¹ i 4. kvartal 2023.

Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA²) endte på 327 millioner kroner (364 millioner kroner). BioSolutions hadde resultatframgang, mens det ble et svakere resultat i BioMaterials og Fine Chemicals sammenlignet med 4. kvartal 2022. Driftsproblemer ved anlegget i Sarpsborg og lavere etterspørsel etter biovanillin hadde en negativ resultateffekt på cirka 80 millioner kroner i 4. kvartal.

I BioSolutions ble reduserte energikostnader delvis motvirket av redusert salgsvolum og generell kostnadsinflasjon. Resultatet i BioMaterials ble påvirket av driftsproblemene ved anlegget i Sarpsborg. Lavere produksjonsvolum og lavere salgspriser for mellomprodukter til farmasøytisk industri førte til et redusert resultat i Fine Chemicals. Valutaeffektene var positive for konsernet.  

Resultat før skatt ble 135 millioner kroner (210 millioner kroner). Fortjeneste pr. aksje endte på 1,20 kroner (1,85 kroner).

 

Hele året 2023

Driftsinntektene i konsernet økte til 7132 millioner kroner (6881 millioner kroner). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) ble 1781 millioner kroner (1643 millioner kroner), og er det beste årsresultatet Borregaard har oppnådd. Resultat før skatt ble 1124 millioner kroner (1118 millioner kroner). Fortjeneste pr. aksje ble 8,73 kroner (8,95 kroner).

- Vi er godt fornøyde med å kunne levere tidenes beste resultat i et år preget av utfordrende forhold i verdensøkonomien, sier administrerende direktør Per A. Sørlie.

 

Kontakter:

Direktør Investorkontakt Knut-Harald Bakke, telefon 905 79 164
Kommunikasjonsdirektør Tone Horvei Bredal, telefon 924 67 711

1. Tall i parentes er for tilsvarende periode året før
2. Driftsresultat før avskrivninger, amortisering og andre poster