Priser til borregaard

Borregaard er tildelt prisen ”Mest innovative nykommer” i forbindelse med EU-kommisjonens prisutdeling for små og mellomstore børsnoterte selskaper. Samtidig mottok Borregaard også Treforedlingsprisen 2013.

Prisen for ”Mest innovative nykommer” ble delt ut 19. november 2013 i forbindelse med en seremoni i Brussel. Prisutdelingen er et felles initiativ fra EU-kommisjonen og ledende europeiske børser. Juryen besto av uavhengige parter fra finansmiljøet, journalistikk og akademia.

Juryens begrunnelse: ”Borregaard driver et av verdens mest avanserte og bærekraftige bioraffineri. I april i år innviet selskapet Biorefinery Demo, et anlegg som demonstrerer selskapets innovative teknologi for produksjon av grønne kjemikalier og sukker basert på biomasse fra trevirke, landbruks- og skogsavfall.”

I tillegg til prisen for ”Mest innovative nykommer”, ble også prisene ”Beste nye børsnoterte selskap”, ”Mest internasjonalt orienterte nykommer” og ”Rising Star” delt ut. Konkurransen, som ble arrangert for første gang i år, var åpen for små og store selskaper som ble notert på europeiske børser mellom 1. januar 2010 og 31. desember 2012. Det er Oslo Børs som har nominert Borregaard til prisen ”Mest innovative nykommer”.

Treforedlingsprisen
Stiftelsen Papirindustriens Forskningsinstitutt har kåret Borregaard til vinner av Treforedlingsprisen i 2013 som også ble utdelt 19. november. Juryens begrunnelse: ”Borregaard får prisen for sitt banebrytende arbeid innen bioraffineri. Bedriften er verdensledende innen produksjon av produkter basert på bruk av naturlige, bærekraftige råmaterialer.” Sammen med et diplom følger et prisbeløp på kr 15.000,-.

- Begge prisene representerer en positiv anerkjennelse av vår kompetanse og resultater innen forskning og utvikling. Det er særlig hyggelig å konstatere at vi blir lagt merke til, også utenfor Norges grenser, ettersom det er her vi har våre kunder og 60 prosent av våre eiere, sier administrerende direktør Per A. Sørlie.