Inngår langsiktig kraftavtale

Eidsiva Vannkraft AS og Borregaard har inngått en langsiktig kraftavtale på totalt 6,1 milliarder kilowattimer (6,1 TWh) for perioden 2013 til og med 2024.

Avtalen mellom Eidsiva og Borregaard sikrer kraftleveransene til Borregaards fabrikkanlegg i Sarpsborg for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2024. Leveransen utgjør om lag 15 prosent av Eidsivas samlede årlige kraftproduksjon.

- Dette er en kommersiell kraftavtale som samsvarer godt med vår produksjon både i forhold til volum og leveringssted. Avtalen bidrar til forutsigbare inntekter for Eidsiva i 12 år i en periode der selskapet står foran store investeringer i produksjon av fornybar energi, sier direktør Oddleiv Sæle i Eidsiva Vannkraft AS.

- Eidsiva er glad for å få på plass en avtale med en kraftintensiv industrivirksomhet. Denne industrien er viktige kunder for norske kraftselskaper. Kraftintensiv industri bidrar til stor verdiskaping i Norge basert på norsk vannkraft, sier konsernsjef Ola Mørkved Rinnan i Eidsiva.

- Borregaard er tilfreds med å få på plass en langsiktig kraftavtale i møte med en situasjon hvor industrivirksomheten vår skilles fra kraftvirksomheten. Avtalen med Eidsiva gir oss en forutsigbarhet for kraftforsyninger på konkurransedyktige vilkår, sier administrerende direktør Per A. Sørlie i Borregaard.