Første gang i Norge

For første gang blandes norsk, tømmerbasert bioetanol inn i bensinen til norske forbrukere. Bioetanolen som produseres hos Borregaard skal leveres til kunder som fyller Bensin95 på statoilstasjoner i Østlandsområdet.

Borregaard har inngått avtale med Statoil om salg av det bedriften har av tilgjengelig bioetanol, noe som tilsvarer et kvantum på 44. 000 liter per måned. Denne uka henter Statoil sitt første lass.

Borregaard er verden største produsent av 2. generasjons bioetanol og har en produksjon på ca. 20 millioner liter i året. Bioetanolen som produseres i Borregaards bioraffineri fremstilles ved at det frigjøres sukker fra trevirke som blir til etanol ved gjæring. I dag leverer Borregaard blant annet bioetanol fra anlegget i Sarpsborg til tungekjøretøy og busser i Oslo-området. Avtalen med Statoil gjør at selskapet også kan levere til bruk i personbiler:

- Dette betyr at vi nå leverer ca en fjerdedel av vår bioetanolproduksjon til drivstoff. Produktene våre har et godt klimaregnskap med en CO2-reduksjon på vel 80 % sammenlignet med konvensjonelt drivstoff. Basert på dagens produksjon kan det være mulig å øke leveransen til drivstoffmarkedet, sier ansvarlig for etanolvirksomheten i Borregaard, Pål Espen Ramberg.

- Ved å blande bioetanolen inn i vanlig bensin, vil flest mulig kunder kunne kjøre på miljøriktig, norsk bioetanol. Dette er en positiv utvikling og et skritt i riktig retning. Vi er sikre på at dette er et viktig og konkret virkemiddel for å redusere utslippene fra transportsektoren i mange tiår fremover, sier Dag Roger Rinde, administrerende direktør i Statoil Norge AS.

I disse dager henter Statoil første lass. Etanolen blandes inn i bensin som kjøres ut fra Sjursøya i Oslo til statoilstasjoner på Østlandet. All bioetanol som Statoil Norge bruker tilfredsstiller den europeiske standarden for etanol som skal brukes i bensin. Alle biler som går på Bensin95 kan bruke Bensin95 som inneholder fem prosent bioetanol

Avtalen med Statoil bidrar til et spennende samarbeid og er i tråd med langsiktige satsingsområder i Borregaard. Bedriften har utviklet en ny prosess for framstilling av bioetanol og biokjemikalier fra ulike biomasser (bl.a. reststoffer fra landbruket) og holder på å bygge et pilotanlegg til 130 mill. kr for å videreutvikle denne prosessen. Borregaard har fått 58 mill. kroner til dette prosjektet fra Innovasjon Norges støtteordning for miljøteknologi med vekt på utvikling av 2. generasjons biodrivstoff.