Enova investerer i stort borregaard-prosjekt

Enova bevilger inntil 45 millioner kroner til et stort energieffektiviseringsprosjekt ved Borregaards bioraffineri i Sarpsborg. I tillegg til store energibesparelser skal tiltakene gi reduserte CO2-utslipp.

Enovas investeringsstøtte, utgjør 42 prosent av totalinvesteringen på inntil 106,6 millioner kroner i prosjektet. I løpet av tre år skal Borregaard oppnå en årlig energibesparelse på 60 GWh og redusere CO2-utslippene med inntil 16 000 tonn. Prosjektet består av flere ulike tiltak som samlet bidrar til lavere varmeenergibruk. Kjernen i tiltakene er å optimalisere bruken av damp og å øke utnyttelsen av spillvarme med lav temperatur i produksjonsprosessene på industriområdet. Tiltakene vil redusere bruken av naturgass og elektrisitet. 

Borregaard installerte for en tid tilbake et kontroll- og styringssystem for å få et mer samlet bilde av energibruken i de ulike produksjonsenhetene. Det er denne kunnskapen som nå blir brukt for å energieffektivisere produksjonen ytterligere.  De konkrete tiltakene er resultatet av et forprosjekt støttet av Enova hvor mulighetene har blitt kartlagt.

-Borregaard fortsetter med dette sin offensive satsning på klima- og energitiltak. Over flere år har Borregaard vist at de hele tiden jakter mer energieffektive og klimavennlige løsninger. For Enova som har som mål å bidra til en grønn utvikling av norsk næringsliv, er det en stor glede å samarbeide med slike aktører, sier markedsdirektør i Enova, Audhild Kvam. 

Enova har investert i flere prosjekter i Borregaard over en tiårsperiode. Det forrige tiltaket som fikk investeringsstøtte var biogassproduksjon i tilknytning til virksomhetens nye renseanlegg.