Brann i siloer på borregaard

Ved Borregaards anlegg i Sarpsborg var det fredag 23. oktober om kvelden en brann og eksplosjon i en modningssilo som benyttes for å forberede tømmerråstoff til produksjonsprosessen.

I denne produksjonsenheten blir det ikke tilført gass eller kjemikalier. Ingen personer ble skadet i hendelsen, men modningssiloen har fått betydelige skader. Hele fabrikken ble stanset gjennom en kontrollert nedkjøring.

I løpet av helgen er de fleste produksjonsenhetene gradvis startet opp. Det forventes et normalt produksjonsnivå i løpet av kommende uke. Modningssiloen vil være ute av drift i en lengre periode, noe som kan påvirke produksjonen av enkelte kvaliteter av spesialcellulose. Andre tømmerbaserte produkter forventes stort sett å være upåvirket av hendelsen.

Den midlertidige stansen av modningssiloen kan få betydning for produktivitet og gi økte kostnader. Borregaards forsikringer forventes å dekke slike mulige økte kostnader, i tillegg til skader på anlegg, økonomisk tap som følge av produksjonsavbrudd og andre følgekostnader. 

Plagsom røyk
Røyken skyldes flis som brenner, og kan i så måte sammenlignes med bålbrann eller en liten skogbrann. For noen følsomme grupper kan røyken gi en forverring av enkelte luftveissykdommer.