Borregaard vant stockman-prisen

Norske Finansanalytikeres Forenings pris for beste rapportering til finansmarkedet i klassen for små og mellomstore bedrifter har i år gått til Borregaard. Prisen vinner Borregaard i sitt første hele regnskapsår etter børsnoteringen.

-Dette er en fin anerkjennelse av det arbeidet vi gjør, og vi er svært fornøyd med å vinne prisen, sier administrerende direktør i Borregaard, Per Sørlie.
Borregaard scorer høyt på evne til å informere om strategi, marked og industriutvikling, tilgjengelighet på nøkkelpersonell/bedriftsbesøk, selskaps- og resultatpresentasjoner. 

For 27. året på rad, er Stockman-prisen gitt til det børsnoterte selskap i Norge, som er best til å informere løpende om sin virksomhet overfor finansmiljø og aksjonærer, og som basert på finansanalytiske prinsipper, anses å ha utgitt de beste års- og delårsrapporter. Prisen blir utdelt i to klasser: ”Klasse for mindre og mellomstore selskaper” hvor Borregaard seiret og ”Åpen klasse” hvor Telenor vant. 

Meglerhusene og de største investorene i Norge blir bedt om å foreslå tre aktuelle kandidater i hver klasse. I tillegg kan medlemmene i Finansanalytikerforeningen (NFF) nominere kandidater til Stockman-prisen.  

En egen Stockman-komité går igjennom forslagene. Det legges spesiell vekt på følgende kriterier:

* Oversiktlig og konsistent regnskap med utfyllende noter

* Tilpasningsevne til nye lover og regnskapsregler

* Resultatorientert segmentrapportering som gir tilstrekkelig grunnlag for verdivurderinger

* Formidling av markedsvurderinger og strategi for de viktigste virksomhetsområdene

* Kvalitet på miljørapportering og tilleggsinformasjon om verdiskapning i henhold til NFFs anbefalinger

* "Investor relations"-arbeid i form av presentasjoner, bedriftsbesøk, løpende informasjon, imøtekommenhet ved henvendelser etc.

* Åpen, troverdig og konsistent informasjon

* Hurtig og rimelig utfyllende info til markedet ved viktige nyheter

* Håndtering av informasjon i forbindelse med vesentlige, uforutsette hendelser/endring av rammevilkår

* Definering og praktisering av god corporate governance i henhold til ”Norsk anbefaling Eierstyring og selskapsledelse”

* Kvalitet og brukervennlighet på hjemmeside og elektronisk kommunikasjon

* Likebehandling av analytikere og respekt for uavhengig finansanalyse