Borregaard notert på oslo børs

Borregaard ASA ble notert på Oslo Børs torsdag 18. oktober 2012.

Da Borregaards administrerende direktør, Per A. Sørlie, ringte i børsbjellen hadde Borregaard 8.600 aksjonerer. Basert på introduksjonsprisen på 21 kroner pr. aksje er markedsverdien på Borregaards aksjer 2,1 milliarder kroner og totalverdien på selskapet er 3,1 milliarder kroner.

"Borregaard har en unik forretningsmodell og vi mener en børsnotering er en god eiermodell for oss. Dette har også blitt bekreftet i møter med potensielle investorer i forkant av børsintroduksjonen. En børsnotering gir også økte muligheter til å synliggjøre selskapets avanserte bioraffineri med produksjon av grønne kjemikalier fra tømmer og en omfattende forsknings- og utviklingsaktivitet" sier Per A. Sørlie, adm. direktør i Borregaard.

Orkla vil etter børsnoteringen eie mellom 7 og 19 prosent av aksjene i Borregaard, avhengig av i hvor stor grad en overtildelingsopsjon utøves.