Borregaard investerer 225 mill. Kr i produksjonsanlegg for exilva mikrofibrillær cellulose

Borregaards styre har besluttet å investere i et anlegg for produksjon av Exilva mikrofibrillær cellulose (MFC). Anlegget vil bli bygget på Borregaards fabrikkområde i Sarpsborg. Investeringen er beregnet til 225 millioner kroner. 

Prosjektet bygger på innovasjoner både når det gjelder selve produktet, produksjonsprosessen og anvendelsesmulighetene. Produktene er basert på naturlige og fornybare råstoffer, og vil kunne erstatte petrokjemiske alternativer. Exilva vil i tillegg gjøre det mulig å erstatte løsemiddelbaserte systemer med vannbaserte løsninger. Samlet sett vil dette gi en betydelig positiv miljøeffekt.

Borregaard har utviklet MFC siden 2005 gjennom forskning, pilottesting og i nært samarbeid med potensielle kunder. Råstoffet er spesialcellulose som splittes opp til et komplekst nettverk av fibriller i en egenutviklet, proprietær teknologi. MFC har unike egenskaper som blant annet viskositetsregulator, stabilisator, konsistensgiver og vannbindingsmiddel. Produktet kan benyttes i en rekke anvendelser som lim, vaskemidler, kosmetikk, komposittmaterialer og andre industrielle bruksområder.

Anlegget som er i kommersiell skala, vil ha en designkapasitet på 1000 tonn årlig med mulighet for senere utvidelser. Produksjonen er forventet å starte i 3. kvartal 2016.

- Borregaard har gode forutsetninger for å utvikle mikrofibrillær cellulose. Selskapet har lang erfaring med produksjon av biokjemikalier basert på naturlige råvarer, en bred kompetansebase innen forskning og utvikling av spesialprodukter, og et velutviklet globalt markedsapparat rettet mot kunder innen kjemi-industrien. Om vi lykkes, kan dette bli et nytt og spennende forretningsområde for Borregaard, sier adm. direktør Per Sørlie.