30 millioner i forskningsmidler

Borregaard har fått 30 millioner kroner i støtte fra Forskningsrådets øremerkede midler til treforedling. Midlene skal brukes over tre år på innovasjonsprosjekter basert på tømmer.

- Støtten fra Forskningsrådet er en anerkjennelse til forsknings- og utviklingsarbeidet Borregaard har gjort så langt, og et positivt signal om fortsatt satsing på innovasjon innen treforedling i Norge, sier administrerende direktør Per A. Sørlie.

Midlene kommer fra Brukerstyrt Innovasjonsarena (BIA), som er Forskningsrådets program for innovasjon i næringslivet. Borregaard leverte inn tre søknader om støtte til innovasjonsprosjekter innen henholdsvis ligninprodukter til bruk i betong, mikrofibrillær cellulose og nye spesialcelluloseprodukter.

– Borregaard skisserte gode prosjekter i sine søknader. De viser høy innovasjonsgrad og stort verdiskapingspotensial. Gjennom denne støtten kan vi bidra til å skape nye og innovative produkter og produksjonsprosesser, samt skape større verdier i treforedlingsindustrien, sier Anne Kjersti Fahlvik, divisjonsdirektør i Forskningsrådet.

Borregaard bruker over 120 millioner kroner årlig til forskning og utvikling og har et eget forskningssenter med 70 ansatte innen ulike kjemiske disipliner i Sarpsborg. Rundt 15 prosent av selskapets omsetning kommer fra nye produkter som ikke eksisterte for fem år siden.