12,4 millioner i forskningsmidler

Borregaard har fått tilsagn om 12,4 millioner kroner i støtte fra Innovasjon Norge. Midlene skal benyttes over tre år innen innovasjonsprosjekter basert på produkter fra biomasse.

- Støtten er en anerkjennelse av forskningsinnsatsen Borregaard legger i dette, samt produktenes betydning i dag og i fremtiden. Alle forskningsprosjektene har en miljømessig og bærekraftig oppside ved at sluttproduktene er biobaserte og i mange tilfeller erstatter oljebaserte alternativer samtidig som de ikke konkurrerer med matvareproduksjon, sier administrerende direktør Per A. Sørlie i Borregaard.

Midlene kommer fra regjeringens tiltakspakke for skogindustrien samt bioraffineringsprogrammet finansiert av kommunal- og regionaldepartementet. Støtten forutsetter at Borregaard selv bidrar med i underkant av 50 millioner kroner fordelt på tre ulike innovasjonsprosjekter innen henholdsvis lignin, spesialcellulose og sukker. 7,3 millioner kroner er innvilget prosjektet "High Purity Cellulose" som har som mål å utvikle en prosess for å produsere spesialcellulosekvaliteter til bruk i avanserte kjemikalier. 2,7 millioner kroner er innvilget prosjektet "Green Binder", et samarbeidsprosjekt mellom Elkem og Borregaard der målet er å utvikle biobaserte bindemidler til karbonprodukter. Innovasjon Norge og Technology Strategy Board samarbeider om å støtte prosjekter mellom Norge og Storbritannia, herunder et samarbeidsprosjekt med Green Biologics og Lucite der Borregaard har fått tilsagn om 2,4 millioner kroner i støtte. Her skal sukker fra Borregaards BALI-teknologi benyttes til produksjon av biobutanol for ulike kjemiske anvendelser.

- Gjennom vår støtte bidrar vi til at virksomheten kan ta større risiko og satse mer der potensialet for fremtidige produkter og tjenester er stort. Innovasjonsevnen og fokus på lønnsomme nisjeprodukter gjør at Borregaard er verdensledende innenfor sine områder, men det krever kontinuerlig satsing fra bedriftens side, sier Toril Mølmen, direktør for Innovasjon Norge Oslo, Akershus og Østfold.

Borregaard bruker rundt 150 millioner kroner årlig til forskning og utvikling og har et eget forskningssenter med 80 ansatte innen ulike kjemiske disipliner i Sarpsborg. Rundt 18 prosent av selskapets omsetning kommer fra nye produkter lansert de fem foregående årene.