Hvordan bli leverandør til Borregaard

Før du kan bli en leverandør til Borregaard, ber vi deg besvare spørsmål relatert til ulike aspekter ved din virksomhet. Dette inkluderer spørsmål om kapasitet, økonomi, kvalitetssikring, miljø, helse og sikkerhet (HMS), organisasjonsstruktur samt samfunnsansvar (Corporate Social Responsibility – CSR) og ansvarlige innkjøp.