Søk:

Exilva shows anti-wrinkle effect in face creams

Exilva is Borregaard’s innovative new Microfibrillar Cellulose that shows anti-wrinkle performance in face creams.  Tests conducted by a well-known German institute for research, development, testing and analysis for cosmetic products, document that so called blemish balm creams (BB Creams) containing Exilva show a significant decrease in the average depth of roughness and arithmetic mean roughness. Consumers can experience increased smoothness, and decreased skin roughness for up to 4-5 hours after application of the face cream. “Exilva enables producers of face creams and skin care products to more effectively provide products with a high anti-wrinkle performance. At the same time, it positively affects the product´s environmental foo...

Exilva improves cold weather painting opportunities

Exilva is Borregaard’s innovative new microfibrillar/microfibrillated cellulose (MFC) that decreases mud-cracking in exterior acrylic paint when applied in cold weather. Mud-cracks are a phenomenon occurring when paint is applied too thickly or allowed to build up in corners during application, or when the surface is not properly repaired. Mud-cracks look like irregular cracks in a surface, resembling cracks in dried mud. New tests in acrylic exterior paints, conducted by Marschall labs (US), show that Exilva reduces the tendency for mud-cracking during drying of acrylic pigmented systems. This in turn provides the opportunity to reduce coalescent levels and related VOC levels in paint. About ExilvaExilva®, a Microfibrillar/Microfibri...

Tilsagn om 25 millioner euro til Exilva

Borregaard har mottatt tilsagn om støtte på 25 millioner Euro (232 millioner kroner), til utvikling og kommersialisering av Exilva, Borregaards mikrofibrillære cellulose. Støtten kommer fra Horizon 2020 Flagship programme, EUs rammeprogram for forskning og innovasjon. Intensjonen med støtten er å redusere finansiell risiko forbundet med utvikling og markedsintroduksjon av ny teknologi i en kommersiell fase. I forbindelse med prosjektet vil Borregaard lede et konsortium av europeiske selskaper og forskningsinstitusjoner bestående av Ayming (Belgia), Chimar (Hellas), KTH (Sverige), Unilever (Storbritannia) og Østfoldforskning (Norge). Støtten skal dekke inntil 60% av Borregaards prosjektkostnader, begrenset oppad til 25 millioner Euro ove...

Borregaard investerer 225 mill. Kr i produksjonsanlegg for exilva mikrofibrillær cellulose

Borregaards styre har besluttet å investere i et anlegg for produksjon av Exilva mikrofibrillær cellulose (MFC). Anlegget vil bli bygget på Borregaards fabrikkområde i Sarpsborg. Investeringen er beregnet til 225 millioner kroner.  Prosjektet bygger på innovasjoner både når det gjelder selve produktet, produksjonsprosessen og anvendelsesmulighetene. Produktene er basert på naturlige og fornybare råstoffer, og vil kunne erstatte petrokjemiske alternativer. Exilva vil i tillegg gjøre det mulig å erstatte løsemiddelbaserte systemer med vannbaserte løsninger. Samlet sett vil dette gi en betydelig positiv miljøeffekt. Borregaard har utviklet MFC siden 2005 gjennom forskning, pilottesting og i nært samarbeid med potensielle kunder. Råstoffe...

Sertifiseringer

Borregaard er sertifisert i henhold til en rekke standarder.

Borregaard og billerudkorsnäs inngår utviklingsavtale

Borregaard og BillerudKorsnäs har inngått en utviklingsavtale for fullskala testproduksjon av emballasje med mikrofibrillær cellulose. - Borregaards mikrofibrillære cellulose, Exilva, har utmerkede styrke- og barriereegenskaper som gjør oss i stand til å støtte BillerudKorsnäs i utviklingen av ny, bærekraftig emballasjeproduksjon, sier Direktør for Exilva i Borregaard, Pål Romberg, Borregaard har utviklet Exilva-teknologien gjennom en tiårsperiode og er det første selskapet i verden til å kommersialisere mikrofibrillær cellulose gjennom en ny fabrikk med oppstart i 3.kvartal 2016. - Vi har tro på at dette samarbeidet vil gi ny forståelse for vårt produkts mange egenskaper og samtidig være et verdifullt bidrag til vårt markedsarbeid inne...

Bærekraftige løsninger

Borregaards innovative produkter og løsninger kan spille en viktig rolle i å møte verdens utfordringer knyttet til bærekraftig utvikling: Befolkningsvekst og klimaendringer. 

FNs bærekraftsmål

Slik bidrar vi til FNs bærekraftsmål.

Merker

Skal vi se
Plassering: #

Fremgang for alle forretningsområder

Borregaards driftsinntekter var 1.110 millioner kroner (1.034 millioner kroner)1 i 4. kvartal 2016. Driftsresultatet (EBITA adjusted)2 økte til 160 millioner kroner (101 millioner kroner). Sammenlignet med 4. kvartal 2015 var det fremgang i alle selskapets forretningsområder. Valuta bidro til resultatfremgangen. Performance Chemicals (ligninvirksomheten) forbedret sitt driftsresultat som følge av gunstige valutaforhold og en forbedret produktmiks. Svakere etterspørsel og sterkere priskonkurranse for produkter til byggsektoren ble motvirket av større salg av spesialiteter. Fremgangen for Speciality Cellulose skyldes i hovedsak økt salg og positive valutaeffekter. Other Businesses forbedret sitt resultat primært som følge av høyere salg i...

1 - 10 / 15