Søk:

Rekordresultat for konsernet

Borregaards driftsinntekter var 1.167 millioner kroner (1.054 millioner kroner)1 i 2. kvartal 2016. Driftsresultatet (EBITA adjusted)2 økte til 200 millioner kroner (131 millioner kroner), som er det beste kvartalsresultatet Borregaard har oppnådd. Sammenlignet med 2. kvartal 2015 var det resultatframgang i alle forretningsområdene. Valutaforhold, medregnet sikringseffekter, bidro positivt i alle forretningsområder med totalt ca. 75 millioner kroner. Energieffektivisering bidro til lavere kostnader ved anlegget i Sarpsborg. Performance Chemicals (ligninvirksomheten) oppnådde et rekordhøyt resultat hvor valutaeffekter og økt salgsvolum mer enn oppveide en svakere produktmiks og noe lavere priser. Framgangen for Specialty Cellulose skylde...

Rekordresultat i 1. Kvartal

Borregaards driftsinntekter var 1.113 millioner kroner (1.007 millioner kroner)¹ i 1.kvartal 2016. Driftsresultatet (EBITA)² økte til 171 millioner kroner (105millioner kroner), som er det beste kvartalsresultat Borregaard har oppnådd. Performance Chemicals (ligninvirksomheten) og Specialty Cellulose hadde begge fremgang, mens det var en tilbakegang for Other Businesses. Valutaforhold bidro positivt i alle forretningsområder. Råvare-, energi- og andre driftskostnader var stabile. Produksjon og salg ved anlegget i Sarpsborg var volummessig noe lavere enn i 1. kvartal 2015 som følge av brannen i modningssiloen i oktober 2015, men forsikringsdekning gjorde at resultateffekten var begrenset. Performance Chemicals oppnådde et historisk høyt...

Sterkt resultat for performance chemicals og gunstige valutaeffekter

Borregaards driftsinntekter økte til 1.034 millioner kroner (951 millioner kroner)1 i 4. kvartal 2015. Driftsresultatet (EBITA)2 ble 101 millioner kroner mot 92 millioner kroner i tilsvarende kvartal i 2014. Det var fremgang for Performance Chemicals (ligninbaserte produkter) og Other Businesses, mens Specialty Cellulose var noe svakere. Valutaforhold bidro positivt i alle forretningsområder, men effekten ble delvis forsinket som følge av valutasikring. Driftsresultatet (EBITA) i Performance Chemicals økte idet effekten av et lavere salgsvolum ble mer enn oppveid av positiv valutakursutvikling. Svakere etterspørsel og sterkere priskonkurranse i byggsektoren medførte redusert salg i enkelte regioner. Det nye ligninvolumet fra Flambeau er...

Rekordresultat for performance chemicals

Borregaards driftsinntekter var 1.054 mill. kroner (993 mill. kroner)1 i 2. kvartal 2015. Driftsresultatet (EBITA)2 ble 131 mill. kroner mot 130 mill. kroner i tilsvarende kvartal i 2014. Performance Chemicals (ligninbaserte produkter) forbedret sitt driftsresultat i 1. kvartal sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor, mens Specialty Cellulose og Other Businesses begge hadde en tilbakegang. Totalt sett var kostnader stabile i lokale valutaer. Valutakursutviklingen, inklusiv negativ effekt fra valutasikringer, bidro positivt med ca 50 mill. kroner. Valutasikringer ga en effekt på -54 mill. kroner i 2. kvartal. Driftsresultatet i Performance Chemicals var rekordhøyt som følge av at positive valutaeffekter, produktmiks og høyere salgs...

Hkh kronprins haakon besøkte borregaard

HKH Kronprins Haakon besøker bedrifter for å lære om hvordan de arbeider - ikke minst med tanke på det grønne skiftet. Torsdag 18. januar sto Borregaards anlegg i Sarpsborg for tur. Besøket startet i driftssenteret ved Borregaard fabrikker, introdusert av Sarpsborgs ordfører Sindre Martinsen-Evje. Administrerende direktør, Per Sørlie presenterte bedriften, med fokus på hvordan Borregaard passer inn i det grønne skiftet. Kronprinsen ble videre presentert for forskningsarbeidet, digitalisering ved driftssenteret, ligninproduksjonen og Exilva (mikrofibrillær cellulose). Besøket ble avsluttet med lunsj ved Borregaards hovedkontor, hvor Kronprinsen også fikk møte barn fra St. Olav barnehage. Følg linken under for å se filmen av besøket. HKH...

11 - 15 / 15