Sterkt resultat for performance chemicals og gunstige valutaeffekter

Borregaards driftsinntekter økte til 1.034 millioner kroner (951 millioner kroner)1 i 4. kvartal 2015. Driftsresultatet (EBITA)2 ble 101 millioner kroner mot 92 millioner kroner i tilsvarende kvartal i 2014.

Det var fremgang for Performance Chemicals (ligninbaserte produkter) og Other Businesses, mens Specialty Cellulose var noe svakere. Valutaforhold bidro positivt i alle forretningsområder, men effekten ble delvis forsinket som følge av valutasikring.

Driftsresultatet (EBITA) i Performance Chemicals økte idet effekten av et lavere salgsvolum ble mer enn oppveid av positiv valutakursutvikling. Svakere etterspørsel og sterkere priskonkurranse i byggsektoren medførte redusert salg i enkelte regioner. Det nye ligninvolumet fra Flambeau er inkludert i rapporteringen fra 23. oktober 2015. Tilbakegangen for Specialty Cellulose skyldes primært lavere salgspriser og svakere produktmiks. EBITA i Other Businesses ble forbedret som følge av fremgang innen Ingredients og Fine Chemicals, men høyere Exilva-kostnader bidro negativt.

Resultat før skatt i 4. kvartal ble 130 millioner kroner (59 millioner kroner). Fortjeneste per aksje ble 1,08 kroner (0,68 kroner).

Hele året 2015

Driftsinntektene i 2015 økte til 4.164 millioner kroner (3.939 millioner kroner). Driftsresultatet (EBITA) var 497 millioner kroner (486 millioner kroner). Resultat før skatt var 506 millioner kroner (430 millioner kroner). Fortjeneste per aksje ble 3,86 kroner (3,34 kroner).

- Vi er tilfreds med det sterke resultatet i Performance Chemicals og med fremdriften for våre strategiske ekspansjonsprosjekter, sier administrerende direktør Per A. Sørlie.

 

1. Tall i parentes er for tilsvarende periode året før
2. Driftsresultat før amortisering og andre poster