Rekordresultat for konsernet

Borregaards driftsinntekter var 1.102 millioner kroner (1.069 millioner kroner)1 i 3. kvartal 2016. Driftsresultatet (EBITA adjusted)2 økte til 216 millioner kroner (160 millioner kroner), som er det beste kvartalsresultatet Borregaard har oppnådd.

Sammenlignet med 3. kvartal 2015 var det resultatframgang i alle forretningsområdene. Valutaforhold, medregnet sikringseffekter, bidro positivt i alle forretningsområder med totalt ca. 40 millioner kroner. Energieffektivisering bidro fortsatt positivt ved anlegget i Sarpsborg.

Performance Chemicals (ligninvirksomheten) forbedret sitt driftsresultat som følge av gunstige valutaforhold og mikseffekter. Valutaeffekter, lavere energiforbruk og bidraget fra bioetanol forklarer fremgangen for Speciality Cellulose. Resultatfremgangen i Other Businesses kom som følge av gunstige valutaforhold og et sterkt kvartal for vanillinvirksomheten. 

Resultat før skatt i 3. kvartal ble 205 millioner kroner (151 millioner kroner). Fortjeneste per aksje økte til 1,57 kroner (1,12 kroner).

- Vi er godt fornøyd med rekordresultatet for konsernet. Alle tre forretningsområdene viser framgang, selv når de gunstige valutaeffektene holdes utenfor, sier administrerende direktør Per A. Sørlie. 

 

  1. Tall i parentes er for tilsvarende periode i foregående år
  2. Driftsresultat før amortisering og andre inntekter og kostnader