Rekordresultat for konsernet

Borregaards driftsinntekter var 1.167 millioner kroner (1.054 millioner kroner)1 i 2. kvartal 2016. Driftsresultatet (EBITA adjusted)2 økte til 200 millioner kroner (131 millioner kroner), som er det beste kvartalsresultatet Borregaard har oppnådd.

Sammenlignet med 2. kvartal 2015 var det resultatframgang i alle forretningsområdene. Valutaforhold, medregnet sikringseffekter, bidro positivt i alle forretningsområder med totalt ca. 75 millioner kroner. Energieffektivisering bidro til lavere kostnader ved anlegget i Sarpsborg.

Performance Chemicals (ligninvirksomheten) oppnådde et rekordhøyt resultat hvor valutaeffekter og økt salgsvolum mer enn oppveide en svakere produktmiks og noe lavere priser. Framgangen for Specialty Cellulose skyldes hovedsakelig gunstige valutaeffekter, bedre produktmiks og lavere produksjonskostnader. Det forbedrede driftsresultatet i Other Businesses kom som følge av gunstige valutaforhold og et sterkt kvartal for Fine Chemicals, delvis motvirket av et høyere kostnadsnivå for Exilva-prosjektet.

Resultat før skatt i 2. kvartal ble 207 millioner kroner (125 millioner kroner). Fortjeneste per aksje  var 1,54 kroner (0,92 kroner).

- Vi er godt fornøyd med resultatframgangen i alle tre forretningsområder. Gunstige valutakurser og omfordeling av salgsvolumer i ligninmarkedene bidro til et nytt rekordresultat for både konsernet og Performance Chemicals, sier administrerende direktør Per A. Sørlie.