Positive valutaeffekter - resultat på linje med fjoråret

Borregaards driftsinntekter var 1.069 mill. kroner (1.003 mill. kroner)1 i 3. kvartal 2015. Driftsresultatet (EBITA)2 ble 160 mill. kroner mot 165 mill. kroner i tilsvarende kvartal i 2014.

Både Performance Chemicals (ligninbaserte produkter) og Specialty Cellulose hadde noe svakere resultater enn i tilsvarende kvartal i fjor, mens Other Businesses hadde resultatfremgang. Valutautviklingen, hensyntatt negative effekter av valutasikringer, bidro positivt med cirka 70 mill. kroner.

Driftsresultatet i Performance Chemicals gikk noe tilbake siden redusert salgsvolum og svakere produktmiks bare delvis ble kompensert av høyere priser og positive valutaeffekter. Også innen Specialty Cellulose bidro valuta positivt, men lavere salgspriser, svakere produktmiks og lavere bidrag fra bioetanol førte til resultatnedgang. Other Businesses oppnådde et bedre driftsresultat på grunn av valutautviklingen og økt salg innen Fine Chemicals.

Resultatet før skatt ble 151 mill. kroner (153 mill. kroner) i 3. kvartal 2015. Fortjeneste per aksje ble 1,12 kroner (1,10 kroner).

- Gunstige valutaeffekter bidro til et resultat i kvartalet på linje med fjoråret, til tross for mer utfordrende markedsforhold, sier administrerende direktør Per A. Sørlie.

 

1. Tall i parentes er for tilsvarende periode året før
2. Driftsresultat før amortisering og andre poster