Øker produksjon av høyspesialisert cellulose

Borregaard investerer 115 millioner kroner i økt kapasitet for kvaliteter av spesialcellulose med høy renhetsgrad. Den nye investeringen vil ytterligere optimalisere produksjonsprosessene for Ice Bear-produktene ved anlegget i Sarpsborg.

Investeringene som gir en produksjonskapasitet på rundt 60.000 tonn høyspesialiserte celluloseprodukter, vil ferdigstilles i andre halvdel av 2018. Ice Bear-prosjektet er Borregaards viktigste initiativ for å ytterligere spesialisere nisjeproduktene innen spesialcellulose-segmentet og samtidig befeste dagens markedsposisjoner.

– Investeringene vi har gjort i Ice Bear-prosjektet så langt, har vist at Borregaards teknologi gjør det mulig å levere kvalitet i verdensklasse i segmenter med de strengeste kvalitetskrav, sier administrerende direktør Per A. Sørlie i Borregaard.