Lovord om Borregaard fra landbruksminister

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale presenterte i dag regjeringens bioøkonomistrategi på Borregaard. - Borregaard viser vei inn i bioøkonomien, sa ministeren.

Bioøkonomistrategien skal bidra til økt verdiskaping og nye arbeidsplasser, reduserte klimagassutslipp og en mer effektiv og lønnsom utnyttelse av naturressursene, i følge departementene.