Lignininvestering i florida godkjent

Styret i Borregaard og Rayonier Advanced Materials (RYAM) har besluttet å gå videre med investeringsprosjektet i Florida etter å ha innhentet nødvendige tillatelser og insentiver fra lokale myndigheter.

Fase én i prosjektet er forventet ferdig i midten av 2018 og vil gi en kapasitetsøkning på 100.000 tonn lignin. Partene er i ferd med å sikre ekstern finansiering for rundt halvparten av investeringen på 110 millioner USD for prosjektets første fase. LignoTech Florida LLC eies 55% av Borregaard og 45% av Rayonier Advanced Materials.

RYAMs fabrikk i Florida produserer spesialcellulose og ligninråvare med furu som råstoff. Ved å utnytte Borregaards kunnskap og teknologi, vil det nye selskapet i utgangspunktet produsere ligninprodukter til betongtilsetninger og lignende anvendelser.