Framgang for speciality cellulose, tilbakegang for performance chemicals og other businesses

Borregaards driftsinntekter var 1137 millioner kroner (1110 millioner kroner)¹ i 4. kvartal 2017. Driftsresultatet (EBITA adjusted²) ble 109 millioner kroner mot 160 millioner kroner i tilsvarende kvartal i fjor. Speciality Cellulose forbedret sitt resultater, mens det var en tilbakegang for Performance Chemicals og Other Businesses. Valutaeffekter var i sum positive i 4. kvartal. Kostnadene økte, delvis på grunn av tilleggskostnader knyttet til tekniske problemer i kloralkaliefabrikken.

Resultatnedgangen i Performance Chemicals (ligninvirksomheten) skyldes i hovedsak lavere gjennomsnittlige salgspriser og høyere kostnader. Resultatfremgangen i Speciality Cellulose skyldtes bedre produktmiks, positive valutaeffekter og høyere bidrag fra bioetanolvirksomheten, delvis motvirket av høyere kostnader for kaustisk soda og tømmer. Other Businesses hadde et svakere resultat på grunn av lavere leveranser av finkjemikalier, høyere kostnader i Cellulose Fibrils og høyere overheadkostnader.

Resultat før skatt var 89 millioner kroner (151 millioner kroner). Fortjeneste per aksje ble 0,90 kroner (1,23 kroner).

Hele året 2017

Driftsinntektene i 2017 økte til 4,618 millioner kroner (4,492 millioner kroner). Driftsresultatet (EBITA adjusted2) ble 749 millioner kroner (747 millioner kroner), noe som er det beste årsresultatet noen gang. Resultat før skatt ble 715 millioner kroner (724 millioner kroner). Fortjeneste pr. aksje økte til 5,66 kroner (5,55 kroner).

- Vi er tilfredse med nok et godt helårsresultat, til tross for fortsatt sterk konkurranse for lignin i byggsektoren. Vi er i rute med gjennomføringen av våre strategiske investeringer, sier administrerende direktør Per A. Sørlie.

 

1. Tall i parentes er for tilsvarende periode året før
2. Driftsresultat før amortisering og andre poster