Driftsresultat på 164 millioner kroner i 2. Kvartal

Borregaards driftsinntekter var 1199 millioner kroner (1256 millioner kroner)¹ i 2. kvartal 2018. Driftsresultatet (EBITA adjusted²) ble 164 millioner kroner mot 243 millioner kroner i tilsvarende kvartal i fjor. Kostnadene økte med ca 40 millioner kroner grunnet høyere priser på virke og natronlut, samt økt bemanning knyttet til prosjektet i Florida. Valutaeffekter var svakt positive i kvartalet.

Performance Chemicals (ligninvirksomheten) hadde høyere salg innenfor «Miscellaneous» og «Specialities», noe som ga 3% økning i salgsvolum. Driftsresultatet ble lavere, primært som følge av sterk regional priskonkurranse for ligninprodukter til bygningsindustrien og økte kostnader. For Speciality Cellulose medførte høyere priser på virke og natronlut og lavere salg av acetatcellulose et svakere driftsresultat. Other Businesses hadde et noe svakere resultat, der høyere salgspriser for vanillinprodukter ble motvirket av lavere leveranser av finkjemikalier.

Resultat før skatt var 159 millioner kroner (241 millioner kroner). Fortjeneste per aksje ble 1,32 kroner (1,81 kroner).

- Vi er fornøyde med det pågående diversifiseringsarbeidet innen lignin for å dempe effekten av krevende markeder innen bygningsindustrien, og med den vellykkede oppstarten av Florida-fabrikken, sier administrerende direktør Per A. Sørlie.

Kontakter:

Direktør Investorkontakt Jørn Syvertsen, telefon 958 36 335
Direktør Organisasjon og samfunnskontakt Dag Arthur Aasbø, telefon 918 34 108

1. Tall i parentes er for tilsvarende periode året før
2. Driftsresultat før amortisering og andre poster