Borregaard – resultatfremgang i 1. Kvartal 2017

Borregaards driftsinntekter var 1,136 millioner kroner (1,113 millioner kroner)¹ i 1. kvartal 2017. Driftsresultatet (EBITA adj.²) økte til 200 millioner kroner mot 171 millioner kroner i tilsvarende kvartal i fjor. Dette er det beste førstekvartalsresultatet noen gang.

Speciality Cellulose forbedret sitt driftsresultat, mens det i sum var uendret for Other Businesses og en mindre tilbakegang for Performance Chemicals. Valutaeffekter var svakt negative i 1. kvartal.

Driftsresultatet i Performance Chemicals (ligninvirksomheten) var noe lavere enn i fjor. Økt salg av spesialprodukter og en bedre produktmiks oppveide delvis effekten av et svakt marked for produkter til byggsektoren, kostnadsøkninger og negative valutaeffekter. Fremgangen for Speciality Cellulose skyldes i første rekke høyere salgspriser og forbedret produktmiks. Innenfor Other Businesses ble svakere resultater for vanillin- og finkjemivirksomhetene oppveid av lavere kostnader for cellulosefibriller.

Resultat før skatt i 1. kvartal økte til 195 millioner kroner (161 millioner kroner). Fortjeneste per aksje ble 1,48 kroner (1,21 kroner).

- Vi er fornøyd med resultatfremgangen for konsernet og det økte salget av spesialprodukter, både i Performance Chemicals og Speciality Cellulose, sier administrerende direktør Per A. Sørlie.

Kontakter:
Direktør Investorkontakt Jørn Syvertsen, telefon 958 36 335
Kommunikasjonssjef Tone Horvei Bredal, telefon 924 67 711

1. Tall i parentes er for tilsvarende periode året før
2. Driftsresultat før amortisering og andre poster