Borregaard profilert i sustainalytics-rapport

ESG-ratingselskapet Systainalytics har publisert en investeringsrapport med tittelen “10 for 2016-The Paris Agreement”. Rapporten profilerer ti selskaper som gjennomfører unike tiltak for å møte klimaendringene, blant dem er Borregaard.

Rapporten tar for seg ti selskaper som strekker seg over seks land og ni ulike bransjer som tar betydelige skritt for å være i forkant av klimaendringene. Selskapene har ulike tilnærminger for å takle klimaendringene, alt fra Tesla og energilagring, til Borregaard og alternativer til olje og Cisco og "the internet of things".