Borregaard investerer en halv milliard kroner i sarpsborg

Borregaard investerer 500 millioner kroner i et prosjekt for å oppgradere og spesialisere produksjonsanleggene for ligninprodukter i Sarpsborg. Prosjektet innebærer ny tørkekapasitet, nye tanker for lagring av flytende materialer samt forbedrede løsninger for logistikk, infrastruktur og energi.

Borregaards anlegg i Sarpsborg har en ligninkapasitet på 160.000 tonn årlig og en økende andel av disse er spesialprodukter.

- Den nye investeringen vil gjøre det mulig å spesialisere Borregaards ligninproduksjon ytterligere, og dermed øke fleksibiliteten og verdiskapingen i markedet, sier administrerende direktør Per A. Sørlie i Borregaard.

Investeringen vil optimalisere produksjonen og forbedre logistikkløsningene. De nye lagertankene for flytende materialer reduserer behovet for ekstern lagringskapasitet og dermed logistikkostnader.

Nye installasjoner for infrastruktur og energi vil i tillegg redusere energikostnader og gi betydelige miljø- og sikkerhetsfordeler. Prosjektet vil ferdigstilles innen utgangen av 2019.