Borregaard fikk næringslivets klimapris

Næringslivets klimapris 2016 gikk til Borregaard. Prisen ble delt ut på Zerokonferansen av NHO, NTNU og ZERO.

Borregaard er en norsk bedrift med aktivitet over hele verden, og har et av verdens mest avanserte bioraffineri. Deres hovedmål er å levere bærekraftige løsninger basert på fornybare råvarer. Med sin unike kompetanse driver Borregaard det grønne skiftet videre, og har flere ganger utvidet mulighetsrommet for hvor fossilt råstoff kan erstattes. - Borregaard går foran i det grønne skiftet med utvikling av fornybare råstoff og biomasse. Klimagassutslippene fra fossil plast og materialer er betydelige globalt, og må erstattes av fornybare løsninger. Borregaard viser at slagordet "alt som er laget av olje kan lages av tre" er en meget god forretningside for det grønne skiftet og for Norge, sier leder i ZERO Marius Holm.

- Det er en glede å dele ut prisen til en hjørnesteinsbedrift som gjennom 125 år har foredlet norsk skog til verdifulle produkter. Borregaard er en spydspiss for bioøkonomien, og viser at verdiskapingspotensialet er stort på veien mot lavutslippssamfunnet, sier Kristin Skogen Lund, administrerende direktør i NHO.

-   Det grønne skiftet kan kun realiseres gjennom langsiktig forskning og innovasjon, og det får en til gjennom samarbeid mellom næringsliv og universiteter, høgskoler  og andre forskningsinstitusjoner. 

NTNU har hatt gleden av samarbeid med dagens vinner gjennom mange år, og vi ser dette som en viktig bidrag til å realisere vår visjon om "Kunnskap for en bedre verden", sier viserektor Jørn Wroldsen, NTNU.

- Borregaard er glad for den anerkjennelse som gis gjennom denne prisen. Bærekraft og klimaperspektivet er integrert i selskapets mål, forretningsmodell og er en viktig føring for våre forsknings- og utviklingsaktiviteter. Vi kan også dokumentere at våre biobaserte produkter ikke bare har gode kvalitetsmessige egenskaper, men også har et langt bedre klimaregnskap enn oljebaserte alternativer, sier Per Sørlie, administrerende direktør i Borregaard. 

Om prisen
Formålet med prisen er å sette søkelys på at det er næringslivet som er nøkkelen til det grønne skiftet. Skal Norge lykkes i det grønne skiftet, må vi få en grønn og lønnsom kobling mellom klimapolitikk og næringsliv. 
Til årets pris mottok juryen nominasjoner fra en lang rekke bransjer. Juryen bestod av Kristin Skogen Lund, administrerende direktør i NHO, Ingvald Strømmen, dekan ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi ved NTNU og Marius Holm, leder i ZERO.