13,9 millioner fra nfr

Borregaard har fått tilsagn om 13,9 millioner kroner i støttemidler fra Norges Forskningsråd (NFR) til to ulike innovasjonsprosjekter innen utnyttelse av lignin fra tømmer.

3,4 millioner av støttemidlene skal gå til et prosjekt kalt WOCA som går ut på å utvikle biobaserte bindemidler til metallurgisk industri. Bindemidlene representerer et bærekraftig alternativ til oljebaserte produkter som brukes i denne industrien i dag. Prosjektet vil gå over tre år med oppstart i 2017 og har et totalbudsjett på 23,6 millioner kroner. WOCA er en videreføring av et NFR-støttet prosjekt Borregaard og Elkem har samarbeidet om de siste tre årene.

10,5 millioner kroner skal gå til et innovasjonsprosjekt kalt Ligno2G. Prosjektet går ut på å modifisere lignin for å kunne gi økt ytelse i bruksområder innen blant annet jordbruk og tekstilfargestoffer. Nye, grønne ligninprodukter vil kunne erstatte petrokjemiske polymerer. Ligno2G har en varighet på fire år med oppstart i 2017 og et totalbudsjett på 30 millioner kroner. Deler av prosjektet utføres i samarbeid med eksterne partnere som blant andre NTNU og Institutt for Energiteknikk (IFE).

Begge prosjektene har fått støtte fra NFRs utlysning på til sammen 950 millioner kroner for innovasjonsprosjekter i næringslivet. Blant 400 søknader som kom inn, ble midlene fordelt blant 125 prosjekter.