Fra innkjøp til betaling

Borregaard vil som hovedregel alltid utstede et bestillingsdokument i forbindelse med innkjøp av varer og tjenester.

Her kan du lese mer om: