Student

Hvert år gjennomfører studenter fra en rekke høyere utdanningsinstitusjoner praktiske oppgaver og prosjekter i Borregaard. Flere får også praksisplass i selskapet. Vi har programmer og instruktører for lærlingordninger i samarbeid med fagskoler i regionen. Disse ordningene gir lærlinger relevant erfaring som supplement til teoretisk opplæring. Vi samarbeider også med flere universiteter i Norge og andre land.

 

Bli sommerstudent på Borregaard

Vi ønsker oss engasjerte og nysgjerrige kjemi- og ingeniørstudenter som kan være med på å løse utfordrende og spennende oppgaver ved verdens mest avanserte bioraffineri.

Stillingene finner du under ledige stillinger.

NYSGJERRIG PÅ DINE MULIGHETER I BORREGAARD? DETTE ER HVA VI KAN TILBY: