Student

Hvert år gjennomfører studenter fra en rekke høyere utdanningsinstitusjoner praktiske oppgaver og prosjekter i Borregaard. Flere får også praksisplass i selskapet. Vi har programmer og instruktører for lærlingordninger i samarbeid med fagskoler i regionen. Disse ordningene gir lærlinger relevant erfaring som supplement til teoretisk opplæring. Vi samarbeider også med flere universiteter i Norge og andre land.