Plantenæring

EDTA (etylendiamintetraeddiksyre) er et oljebasert kjemikalie som binder og holder på mikronæringsstoffer. Mikronæringsstoffer gir næring til planter slik at de vokser seg sunnere og større, og bidrar dermed til bærekraftig matproduksjon. Ved å erstatte EDTA med Borregaards tømmerbaserte biopolymerer, kan CO2-utslippene reduseres med hele 90%.

Dyrefôr

Biprodukter fra fiske- og havbruksnæringen, slik som avfall fra fiskeoppdrett, sløying og videreforedling av fisk, kan konserveres og gjøres om til verdifulle fôrprodukter. Ved konservering av biproduktene, benyttes vanligvis maursyre. I produksjonen av denne syren oppstår den giftige gassen karbonmonoksid og prosessen krever også mye energi. Borregaards tømmerbaserte biopolymerer kan erstatte maursyre i ensileringsprosessen og dermed redusere CO2-utslippene knyttet til konservering av biprodukter med 19%. Borregaards biopolymerer er også betydelig mindre etsende enn maursyre, noe som øker sikkerheten for menneskene som er involvert i bevaringsprosessen.

Lim

Kryssfinérplater benyttes mye til taktekking og gulv i husbygging, i tillegg til møbelproduksjon. Når disse platene produseres, limes de med en oljebasert polymer som kalles fenolharpiks. Ved å erstatte fenolharpiks med Borregaards tømmerbaserte biopolymerer, kan produsenter av kryssfinérplater redusere CO2-utslippene forbundet med disse platene med 68% per råvareenhet.

Støvbinding

Salt brukes ofte til å binde støv på grusveier. Vanlige salter, som magnesiumklorid og kalsiumklorid, krever mye energi i produksjonsfasen og det er i tillegg miljøutfordringer knyttet til akkumulering av salt i grunnen. Ved å erstatte disse saltene med Borregaards tømmerbaserte biopolymerer, kan CO2-utslipp knyttet til støvdbinding reduseres med mer enn 70%.

Veistabilisering

Bitumen og sement brukes ofte til å stabilisere veifundamentene og dermed forbedre kvaliteten på veiene. Bitumen produseres av råolje og sement produseres hovedsakelig fra uorganiske leire. Begge produksjonsprosessene er kjent for å ha et høyt CO2-fotavtrykk. Ved å erstatte sement eller bitumen med Borregaards tømmerbaserte biopolymerer, kan CO2-utslipp knyttet til veistabilisering reduseres med mer enn 80%.

Byggeindustri

Betong brukes for å lage bygninger, broer og andre konstruksjoner. Dispergeringsmidler tilsettes betongen for å øke materialstrømmen og redusere bruk av vann. Ved å erstatte oljebaserte dispergeringsmidler med tømmerbaserte biopolymerer, kan CO2-utslipp reduseres med mellom 50% og 88%.

Vaniljesmak

Vanilje er et av verdens mest brukte aromastoffer i mat, drikke og parfyme. Den naturlige vaniljestangen dekker imidlertid mindre enn 0,5% av verdens etterspørsel etter vaniljesmak og -lukt. Derfor blir vaniljestangen ofte erstattet av vanillin, et kunstig smaksstoff som oftest er laget av mineralolje. Hele 90% av alt som smaker eller lukter vanilje er laget av petrokjemiske råvarer. Borregaard er verdens eneste produsent av tømmerbasert vanillin. Ved å erstatte oljebasert vanillin med vanillin fra tømmer i sjokolade, reduseres CO2-utslipp knyttet til vanillinet med over 95%.

Biodrivstoff

Andregenerasjons biodrivstoff er drivstoff som kan produseres av ulike typer biomasse som ikke konkurrerer med matvareproduksjon. Borregaard er en av verdens største produsenter av andregenerasjons biodrivstoff fra tømmer. Ved å erstatte bensin med Borregaards bioetanol i en bil, reduseres CO2-utslippene med over 85%.