Borregaard - et bærekraftig bioraffineri

Borregaard har et av verdens mest avanserte og bærekraftige bioraffinerier. Ved bruk av naturlige, fornybare råmaterialer, produserer vi avanserte og miljøvennlige biokjemikalier som kan erstatte oljebaserte produkter. 

Ved å utnytte de ulike bestanddelene i tømmer, produserer vi biopolymerer, spesialcellulose, biovanillin, cellulosefibriller og bioetanol til bruk i en rekke anvendelsesområder innen blant annet landbruk og fiskeri, byggeindustri, farmasøytisk industri, kosmetikk, næringsmidler, batterier og biodrivstoff. 

Vi har 1100 ansatte i fabrikker og salgskontorer i 13 land i Europa, Asia og Amerika.