To forskere til Borregaards forskningsavdeling

I Borregaard tenker vi nytt og beveger verden mot et grønnere samfunn gjennom å kombinere bruk av teknologi med kompetanse og innovasjon. Vi har stolthet i kunnskap og det er kompetansen vår som skaper de største verdiene.

Gjennom kompetanse innen salg og marked, forskning og produksjon, har Borregaard utviklet et bioraffineri i verdensklasse. Våre produkter er alternativer til oljebaserte produkter og møter dermed langsiktige, globale utfordringer knyttet til befolkningsvekst, ressurstilgang og miljø- og klimabelastninger.

Borregaards forskningssenter i Sarpsborg har rundt 70 ansatte med stor kjemifaglig bredde, mye spisskompetanse og stort engasjement. To av forskerne våre er nylig ansatt som gruppeledere og vi har derfor to ledige forskerstillinger i henholdsvis ligningruppen (Biopolymers R&D) og cellulosegruppen (Speciality cellulose R&D). Arbeidet omfatter både innovasjonsprosjekter og prosessoptimalisering primært knyttet til produkter basert på henholdsvis biopolymeren lignin og spesialcellulose. Du får ta del i industrialisering og kommersialisering av nye produkter og produksjonsprosesser, samt øke verdiskapingen på eksisterende produkter og prosesser

Biopolymers R&D

Arbeidsoppgaver:

- Utvikle nye ligninprosesser og -produkter, i laboratoriet og i produksjonsskala

- Videreutvikle forståelsen for anvendelser av nye produkter i laboratoriet og hos sluttkunden blant annet innen agrokjemi

- Etablere nye test- og analysemetoder

- Komme opp med idéer til nye produkter, prosesser og anvendelser

- Bidra til innovasjon på tvers av forretningsområdene i Borregaard

Kvalifikasjoner:

- Ph.D. eller M.Sc i Biokjemi eller Bioteknologi. Har du en M.Sc.-grad er det ønskelig med relevant arbeidserfaring

 

Speciality Cellulose R&D

Arbeidsoppgaver:

- Videreutvikling av celluloseprodukter og -prosesser i lab, pilot og fullskala

- Utvikling av neste generasjon celluloseprodukter

- Testing av produkter i ulike applikasjoner

- Teknologi- og IP-overvåking

- Idégenerering – nye produkter, prosesser og anvendelser

- Bidra til innovasjon på tvers av organisasjonen

Kvalifikasjoner:

- Ph.D. eller M.Sc i trekjemi, kjemisk prosessteknologi eller organisk kjemi. Har du en M.Sc.-grad er det ønskelig med relevant arbeidserfaring.

 

Personlige egenskaper:

  • Ivrig og tålmodig
  • Strukturert
  • Samarbeidsorientert
  • Kommersielt orientert
  • Kommuniserende
  • Løsningsorientert

Arbeidsmiljø:

Forskningsavdelingen er organisert i seks grupper. Forskerne samarbeider på tvers av gruppene og arbeider tett med kollegaer i kommersiell avdeling, analyse og produksjon. Miljøet er dynamisk og målrettet. De ansatte måles blant annet på kunnskapsproduksjon med levering av rett kvalitet til rett tid. Arbeidsspråket i forskningsavdelingen er norsk, men det må forventes å snakke engelsk daglig og all rapportering foregår på engelsk. Det vil også være samarbeid med Borregaards internasjonale salgs- og produksjons-organisasjon og møter med kunder, som i all hovedsak er utenfor Skandinavia.

Hva har vi å tilby:

  • Et internasjonalt selskap som bidrar til å bevege samfunnet fra sort til grønt karbon
  • Et selskap som satser mye og langsiktig på innovasjon
  • Et stort, kompetent og tverrfaglig arbeidsmiljø der hver og én gjør en forskjell
  • En sterk bedriftskultur som bidrar til felles verdigrunnlag på tvers av funksjoner, virksomhetsområder og geografiske grenser.

 Søknadsfrist: 26. august

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til gruppeleder for Biopolymers Anne-Grethe Strømnes tlf 995 05 818 eller gruppeleder for Speciality Cellulose Christina Nøkleby tlf 922 60 603. Spørsmål om ansettelsesprosessen kan rettes til HR-partner Silje Sandbukt Simonsen tlf 404 52 107.

 

Apply