Innkjøpsrådgiver

Borregaard har et av verdens mest avanserte og bærekraftige bioraffinerier. Ved bruk av naturlige, fornybare råmaterialer, produserer vi avanserte og miljøvennlige biokjemikalier som kan erstatte oljebaserte produkter. Våre produkter er alternativer til oljebaserte produkter og møter dermed langsiktige, globale utfordringer knyttet til befolkningsvekst, ressurstilgang og miljø- og klimabelastninger. 

Borregaards avdeling for innkjøp og strategisk forsyning jobber med bærekraftige innkjøp, der sosiale, etiske og miljømessige faktorer innlemmes og tillegges betydelig vekt i innkjøpsprosessen. Vi styrker bedriftens konkurransekraft blant annet gjennom å sikre kontinuerlig forbedring av kostnadsnivå og servicegrad.  

Borregaard har over lengre tid jobbet målrettet med digitalisering og har tidligere mottatt prisen Norges Smarteste Industribedrift for implementering av smart teknologi på en smart måte. I Borregaard, handler det å tenke nytt ikke bare om å innovere nye produkter, men også om å jobbe med interne forbedringstiltak som smartere organisering, kompetanseutvikling og bruk av ny teknologi.  

Som innkjøper vil du vil jobbe tett med de respektive fagmiljøene IT/OT, administrasjonen, støttefunksjoner, produksjon og fabrikkdrift, sammen med innkjøpssjef for området.  

For å lykkes i stillingen er det viktig at du jobber selvstendig og skaper resultater med andre.  

Vi oppfordrer nyutdannede til å søke, men du kan også ha noen års erfaring. 

Arbeidsoppgaver: 

 • Planlegge og gjennomføre innkjøpsprosesser og anskaffelser, fra innledende dialog til signert avtale  
 • Håndtere operative bestillinger  
 • Avtaleadministrasjon og avtaleoppfølging 
 • Leverandørutvikling  
 • Bidra til å identifisere og hente ut besparelsespotensiale  
 • Bidra til å videreutvikle området i tett samarbeid, både internt i avdelingen og med interessenter  

Kvalifikasjoner: 

 • Høyere teknisk eller økonomisk utdannelse på minimum bachelor-nivå  
 • Kunnskap om og interesse for digitale løsninger  
 • Kunnskap om og interesse for bærekraft 
 • Interesse for innkjøp som fag   
 • Interesse for smidige prosesser 
 • Kjennskap til skybaserte løsninger (SaaS) er en fordel 

Personlige egenskaper: 

 • Evne til å skape resultater sammen med andre  
 • Evnen til å arbeide selvstendig, systematisk og strukturert  
 • Evnen til helhetsoversikt og kommersielt fokus 
 • Lærevillig 
 • Beherske en stor kontaktflate og mange prosesser samtidig  

Vi tilbyr: 

 • Et internasjonalt og børsnotert selskap med mange muligheter for deg som vil utvikle deg videre 
 • Et stort, kompetent og tverrfaglig arbeidsmiljø der hver og én gjør en forskjell  
 • En sterk bedriftskultur som bidrar til felles verdigrunnlag på tvers av funksjoner, virksomhetsområder og geografiske grenser. 
 • Fleksibel arbeidstid med mulighet for noe bruk av hjemmekontor 

Søknadsfrist 14. August 2022. 

For spørsmål om stillingen, kontakt Jens-Petter Skjerden. For spørsmål om rekrutteringsprosessen, kontakt Silje Sandbukt Simonsen eller Ingri Vignes Pettersen. 

For more information, please contact

Silje Sandbukt Simonsen
HR-partner
40452107
silje.sandbukt.simonsen@borregaard.com
 
Jens-Petter Skjerden
Innkjøpssjef digitale løsninger & industriell digitalisering
41412814
jens.petter.skjerden@borregaard.com
 
Ingri Vignes Pettersen
HR-controller
47641763
ingri.pettersen@borregaard.com
 

Apply