Skip to main content

General meeting 2018

The annual General Meeting of Borregaard ASA, will be held on Thursday 12 April 2018 at 1 p.m. (13:00 CET) at INSPIRIA science center in Sarpsborg, Bjørnstadveien 16, 1712 Grålum.

Shareholders' right to submit items of business for consideration

As laid down by the Public Limited Companies Act Section 5-11 shareholders are entitled to submit items of business for consideration at the Annual General Meeting.

Items must be submitted in writing to the Board of Directors as soon as possible and by 15 March 2018 at the latest, with a description of the item and possibly a proposal for resolution. Please send the items of business to:

Borregaard ASA
Attn.: General Counsel Sveinung Heggen
P.O. Box 162
NO-1701 Sarpsborg
Norway

sveinung.heggen@borregaard.com

For proposing candidates or making suggestions to the Nomination Committee regarding elections to the Board and Nomination Committee, please send an email to: nomination@borregaard.com

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Den årlige generalforsamlingen i Borregaard ASA, finner sted torsdag 12. april kl 13:00 på INSPIRIA science center i Sarpsborg, Bjørnstadveien 16, 1712 Grålum.

Aksjeeiers rett til å få saker behandlet

Aksjeeier har i henhold til allmennaksjeloven § 5-11 rett til å få behandlet saker på generalforsamlingen.

Saker bes meldt skriftlig til styret så snart som mulig og senest innen 15.mars 2018 sammen med en beskrivelse av hva saken gjelder og eventuelt et forslag til beslutning.

Saker sendes til:
Juridisk direktør Sveinung Heggen
Postboks 162
1701 Sarpsborg
sveinung.heggen@borregaard.com