Skip to main content

General Meeting 2021

The Annual General Meeting of Borregaard ASA will be held on Wednesday 14 April 2021 at 13:00 as a digital meeting. Due to the Covid-19 pandemic and governmental restrictions and recommendations, the Board has decided that no physical meeting will take place.

Login will open at 12:00 CET at the date of the Annual General Meeting.

Advance votes or Proxy may be registered here (deadline April 13 at 04:00 p.m )

Live virtual attendance in the meeting here (Log in BEFORE the meeting starts at 01:00. p.m on April 14)

Annual Report 2020 - to order a hard copy of the report, please send an email to  lotte.kvinlaug@borregaard.com 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Borregaard ASA holder ordinær generalforsamling onsdag 14. april kl. 13:00 som digitalt møte.
Pålogging og registrering åpner kl. 12:00.

På grunn av restriksjoner og råd fra norske myndigheter knyttet til COVID-19, har styret bestemt at i 2021 skal generalforsamlingen bare avholdes som digitalt møte. Det vil ikke være et fysisk møte. Aksjeeiere kan delta i møtet, stemme og stille spørsmål (skriftlig) ved hjelp av smarttelefoner, nettbrett, datamaskiner eller tilsvarende elektroniske enheter. For nærmere informasjon om digital deltakelse, viser Borregaard til informasjon vedlagt innkallingen og også publisert på www.borregaard.com.

Forhåndsstemmer og fullmakter kan registreres her (frist 13.04. kl.16:00 )

Online deltakelse på møtet her (logg inn FØR møtet starter kl. 13:00 den 14.04.)

Ønsker du å få tilsendt årsrapporten for 2020 (finnes kun på engelsk), vennligst send en epost til  lotte.kvinlaug@borregaard.com