Skip to main content

General Meeting 2021

The Annual General Meeting of Borregaard ASA will be held on Wednesday 14 April 2021 at 1 p.m. (13:00 CET) in Sarpsborg at INSPIRIA science center, Bjørnstadveien 16, 1712 Grålum.

Borregaard’s Annual Report for 2020 will be released on 24 March 2021.

Shareholders’ right to submit items of business for consideration

As laid down by the Public Limited Companies Act Section 5-11 shareholders are entitled to submit items of business for consideration at the Annual General Meeting.

Items must be submitted in writing to the Board of Directors as soon as possible and by 17 March 2021 at the latest, with a description of the item and possibly a proposal for resolution. Please send the items of business to:

Borregaard ASA
General Counsel Sveinung Heggen
Postbox 162
NO 1701 Sarpsborg
Norway

sveinung.heggen@borregaard.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Den årlige generalforsamlingen i Borregaard ASA, finner sted onsdag 14. april kl 13:00 på INSPIRIA science center, Bjørnstadveien 16, 1712 Grålum.

Aksjeeiers rett til å få saker behandlet

Aksjeeier har i henhold til allmennaksjeloven § 5–11 rett til å få behandlet saker på generalforsamlingen.

Saker bes meldt skriftlig til styret så snart som mulig og senest innen 17. mars 2021 sammen med en beskrivelse av hva saken gjelder og eventuelt et forslag til beslutning.

Saker sendes til:

Borregaard ASA
Juridisk direktør Sveinung Heggen
Postboks 162
1701 Sarpsborg

sveinung.heggen@borregaard.com